Nalatenschap /

Wat komt daar allemaal bij kijken?

Erfgenamen

erfgenamen hebben het al moeilijk genoeg

Na uw overlijden worden uw bezittingen en schulden verdeeld onder uw erfgenamen.

Heeft u een testament gemaakt dan heeft u zelf uw erfgenamen gekozen.
Indien u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenaam is.

Erfgenamen volgens de wet
Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:
1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen
2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
3. Grootouders met hun afstammelingen
4. Overgrootouders met hun afstammelingen
Deze groepen volgen elkaar op.

Let op
Onder partner wordt hier verstaan de partner waarmee u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dus niet uw samenwonende partner.

 

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de RegisterExecuteur.